Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Op 172/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zasiłku przedemerytalnego

II SA/Op 188/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wstrzymania zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 220/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 323/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie należności przedemerytalnych w związku ze skargą J. H. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Opolu , Sygn. akt II SA/Op 71/05 na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 455/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie renty szkoleniowej

II SA/Op 354/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie przyznania statusu bezrobotnego i odmowy uznania za osobę bezrobotną

II SA/Op 188/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wstrzymania zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 501/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Op 460/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 180/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych
1   Następne >   2