Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Op 124/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 82/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną i umorzenia postępowania w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej we wznowionym postępowaniu

II SA/Op 423/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od pożyczki przyznanej na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Op 466/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 241/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 187/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych