Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SAB/Ol 31/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty B. w przedmiocie wykonania czynności nakazanej prawem na skutek sprzeciwu od postanowienia Starszego Referendarza Sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie , sygn. akt II SAB/Ol 31/14

II SAB/Ol 18/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-10

Wniosek A. Z. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu A w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

II SAB/Ol 18/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-19

Wniosek A.Z. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu '[...]' w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

II SAB/Ol 19/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-10

Wniosek A. Z. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu A w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

II SAB/Ol 19/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-10

Wniosek A.Z. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A.Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu '[...]' w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

II SAB/Ol 31/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-10

Wniosek w przedmiocie wykonania czynności nakazanej prawem

II SA/Rz 877/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-18

Sprawa ze skargi T. P. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie wyboru na stanowisko pracownika samorządowego