Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 16/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wypłaty świadczeń należnych bezrobotnemu

IV SA/Wr 36/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-08

Sprawa ze skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie niewłaściwego przekazania zażalenia postanowił: odrzucić skargę.

III SA/Lu 497/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w przedmiocie stwierdzenia zaprzestania realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego

IV SAB/Wr 16/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wypłaty świadczeń należnych bezrobotnemu

IV SAB/Wr 16/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wypłaty świadczeń należnych bezrobotnemu

IV SA/Wr 36/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-22

Sprawa ze skargi Z. R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie niewłaściwego przekazania zażalenia