Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 210/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Wniosek w przedmiocie statusu bezrobotnego

I OW 74/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

I OPP 76/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 329/13 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnego

I OPP 43/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Skarga J. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 464/14 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego

I OW 211/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Wniosek w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego

I OW 91/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

I OW 92/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej