Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 31/14 na bezczynność Starosty Powiatu Bartoszyckiego w przedmiocie wykonania czynności nakazanych prawem

I OW 3/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 19/14 na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

I OW 25/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga A. Z. na bezczynność Starosty Powiatu Bartoszyckiego, w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej sygn. akt II SAB/Ol 18/14

I OPP 50/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga K. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SAB/Bd 36/12 ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek przedemerytalny i świadczenie przedemerytalne

I OW 63/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga A. Z. na bezczynność Starosty Powiatu [...], w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej sygn. akt II SAB/Ol 18/14

I OW 64/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga A. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu [...], w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej sygn. akt II SAB/Ol 19/14

I OW 65/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga A. Z. na bezczynność Starosty Powiatu [...], w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej sygn. akt II SAB/Ol 31/14