Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 66/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku od dnia 27 czerwca 2001 r. na 90 dni, sygn. akt II SA/Wa 1507/06

I OPP 67/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi Z. L. na zaświadczenie Starosty Nowodworskiego w przedmiocie okresów zarejestrowania jako osoby bezrobotnej i okresów pobierania zasiłku dla bezrobotnych, sygn. akt II SA/Wa 1512/08

I OPP 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 262/09 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej