Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Gd 353/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia

III SAB/Gd 35/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej przyznania zasiłku celowego

III SAB/Gd 34/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-12

Sprawa ze skargi S. M. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Gdańsku w przedmiocie bezczynności w sprawie rozpatrzenia odwołania

II SA/Bd 223/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika postanowił: oddalić wniosek

II SA/Bd 1047/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

III SA/Gd 363/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia

III SAB/Gd 26/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

III SA/Lu 165/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

III SAB/Gd 25/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

III SA/Gd 353/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia
1   Następne >   2