Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II GZ 202/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia

III SA/Łd 951/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia

IV SA/Po 29/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-27

Skarga M.T. na postanowienie SKO w P. w przedmiocie niedopuszczalności dowołania

II SA/Sz 373/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia

III SA/Gd 435/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia

IV SA/Po 29/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-10

Skarga M.T. na postanowienie SKO w P. w przedmiocie niedopuszczalności dowołania

II SA/Sz 772/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Łd 951/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia