Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Wojewoda X

I OSK 182/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewoda P. w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną