Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Ke 67/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Ke 538/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Po 72/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie przyznania adwokatowi honorarium

IV SA/Wr 505/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty prawa do dodatku szkoleniowego

IV SA/Gl 464/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 549/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Bd 837/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Bd 879/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Ke 538/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Ke 741/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie statusu bezrobotnego
1   Następne >   +2   6