Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Gl 594/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 604/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 324/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie stypendium za odbycie stażu

IV SA/Gl 240/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 958/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 958/17

IV SA/Gl 1079/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku