Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 1171/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

IV SA/Gl 57/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 686/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 592/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 1047/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 270/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 160/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 48/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 831/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu poszukującego pracy

IV SA/Gl 408/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   12