Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 280/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Op 76/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji o przyznaniu prawa do stypendiów oraz utracie statusu osoby bezrobotnej i umorzenia postępowań w tym przedmiocie

II SA/Op 166/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną

II SA/Op 46/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Op 165/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy uznania za osobę bezrobotną.

II SA/Op 76/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji o przyznaniu prawa do stypendiów oraz utracie statusu osoby bezrobotnej i umorzenia postępowań w tym przedmiocie

II SA/Op 169/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy uznania za osobę bezrobotną

II SA/Op 232/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 291/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 170/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną
1   Następne >   2