Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OSK 151/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 151/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II OZ 2/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej

II OSK 18/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego Wyrokiem NSA Ośrodka Zamiejscowego w Bydgoszczy w przedmiocie przyznania uprawnień przysługujących wdowie po kombatancie

II OZ 832/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich