Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 390/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II OZ 517/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 629/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 847/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W.

II OZ 925/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 827/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II OZ 988/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W.

II OZ 324/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 347/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie uprawnień kombatanckich

II OZ 350/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w przedmiocie świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej
1   Następne >   +2   +5   7