Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Kr 2515/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 1004/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Kr 1118/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 167/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich ;

II SA/Kr 161/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

skarg K.B. oraz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez [....] na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Kr 217/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Kr 326/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z [...] znak: [...] w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 350/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 600/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-01

Wniosek w przedmiocie uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 996/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich
1   Następne >   +2   +5   7