Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Op 504/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Op 444/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej na skutek wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Op 504/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Op 322/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 292/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Op 286/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 151/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia z tytułu pracy przymusowej

II SA/Op 504/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Op 504/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Op 504/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   3