Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 267/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Polskiego Związku Jeździeckiego w przedmiocie odmowy przyznania licencji trenera w zakresie sportu kwalifikowanego jeździeckiego

VI SA/Wa 1650/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Polskiego Związku Piłki Nożnej w przedmiocie odmowy wydania klubowi licencji uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach

VI SO/Wa 5/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 21 maja 2008 r. (sygn. akt. VI SO/Wa 5/08) wymierzające Polskiemu Związkowi Bokserskiemu grzywnę w kwocie [...] ([...]) w sprawie z wniosku T. A. - 'B.' w przedmiocie wymierzenia grzywny Polskiemu Związkowi Bokserskiemu

VI SO/Wa 5/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Polskiemu Związkowi Bokserskiemu

VI SO/Wa 5/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku T. A. - 'B.' w przedmiocie wymierzenia grzywny P.

VI SA/Wa 345/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Polskiego Związku Jeździeckiego w przedmiocie odmowy przyznania licencji trenera w zakresie sportu kwalifikowanego jeździeckiego

II SA/Op 132/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie nagrody za osiągnięcia sportowe