Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1238/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju z [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenie decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego oraz wykreślenie z ewidencji obiektów hotelarskich