Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

III SA/Wr 594/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-08

Skarga A we W. na decyzję SKO we W. w przedmiocie dokonania wpisu wnioskowanych zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz odmowa dokonania wpisu zmiany celu działania wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów i ustanowienia adwokata na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia [...] r. sygn. akt III SA/Wr 594/11

III SA/Gl 357/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uprawnień pilota wycieczek (odmowy wpisu potwierdzenia znajomości języków obcych)

II GW 6/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie