Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

IV SA/Wr 830/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności §3 uchwały Nr XXIII/246/04 Rady Miejskiej Świdnicy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedziba w Świdnicy

II SA/Kr 1402/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-06-13

skarg B. K., J. D. i J. L. na zarządzenie Wojewody M. w sprawie rozwiązania Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Turystycznych Miejskich

II SA/Lu 579/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy w sprawie ustanowienia regulaminu '[...]'

II GSK 1903/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II GSK 453/11 - Wyrok NSA z 2012-04-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w G.

III SA/Gl 2083/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego gminy w kwestii regulaminu obiektów sportowych i rekreacyjnych w kwestii sprostowania

III SA/Gl 162/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie skargi organu gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie z zakresu kultury fizycznej uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

II SA/Lu 579/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-09-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie ustanowienia regulaminu 'Sybilli Sportowej'

III SA/Gl 1345/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skarg organów gminy na czynności nadzorcze, stypendium sportowego

II SA/Łd 1051/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-12

Sprawa ze skargi J. D. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie kontroli zgodności z prawem uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych
1   Następne >   3