Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OZ 1058/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury w przedmiocie rozpoznania skargi z art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego

II OZ 5/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1200/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy wpisania do rejestru zabytków terenu dawnej fabryki

II OSK 261/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu