Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

II OSK 2924/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy skreślenia z rejestru zabytków

II OSK 1973/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z [...] listopada 2014 r. znak: [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania