Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

IV SA/Gl 262/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej

IV SA/Gl 1168/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Nagrody Rocznej Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy

IV SA/Gl 1264/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie ogłoszenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia w D.

IV SA/Gl 1306/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie założenia gminnej ewidencji zabytków

IV SA/Gl 819/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Pałacu Kultury [...] w D.

IV SA/Gl 356/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-06-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie przejęcia zadań z zakresu ochrony zabytków

IV SA/Gl 1265/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie powołania na stanowisko dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia w D.

IV SA/Gl 191/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie programu opieki nad zabytkami

IV SA/Gl 1263/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie regulaminu konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora [...] w D.

IV SA/Gl 845/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozwiązania umowy o wspólne prowadzenie instytucji kultury
1   Następne >   2