Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

IV SA/Gl 262/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej

IV SA/Gl 1168/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Nagrody Rocznej Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy

IV SA/Gl 1044/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odwołania dyrektora Ośrodka Promocji Kultury

IV SA/Gl 1044/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odwołania dyrektora Ośrodka Promocji Kultury w kwestii wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Stowarzyszenia A w C., Stowarzyszenia B w C., M. N., Stowarzyszenia C w W., Stowarzyszenia D w C.