Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Kr 826/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SAB/Wr 12/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w przedmiocie egzekucji obowiązku rozbiórki ogrodzenia

II SA/Sz 372/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Kr 825/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 30/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 613/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Rz 423/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-10-08

skarg M. P. oraz [...] Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

II SA/Wr 247/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1017/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego