Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 572/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach Nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 578/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sz. , (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 794/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania zastępczego na koszt zobowiązanego