Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 656/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 865/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi nr [...], znak [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OSK 2424/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 944/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I OZ 889/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie w charakterze uczestnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym

II OSK 37/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 32/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymusze...

II OZ 33/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

II OZ 334/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 344/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku , Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   6