Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gd 352/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w sprawie usunięcia odpadów

II SA/Bd 48/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do dokonania zwrotu licencji postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym.

II SA/Bk 663/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia w sprawie uzgodnień w zakresie wykonania i przedłożenia projektu budowlanego zamiennego

II SA/Rz 97/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-13

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gl 94/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej

II SA/Kr 911/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-20

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

II SA/Gl 94/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

VIII SA/Wa 881/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SO/Kr 17/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-19

Wniosek S. K. B. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

III SA/Kr 700/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   +2   4