Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Kr 616/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej przyznanej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia uchybionego terminu

II SA/Kr 829/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-19

Wniosek w przedmiocie postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie wykonania zastępczego

II SA/Kr 826/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 558/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 825/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I SA/Kr 2426/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-15

skarg Zakładu [...] na postanowienia Izby Skarbowej w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 616/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia uchybionego terminu

II SA/Kr 829/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie wykonania zastępczego

II SA/Kr 829/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie wykonania zastępczego

II SA/Kr 557/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia uchybionego terminu
1   Następne >   2