Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Op 422/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-26

Sprawa ze skargi E. K. i R. K. na pismo Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie nałożenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, grzywny w celu przymuszenia wykonania nakazu doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

II SA/Op 514/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-02

Sprawa ze skargi E. K. i R. K. na pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Op 270/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych na skutek wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 16/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie egzekucji nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 375/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II SA/Op 372/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia w sprawie wykonania nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień

II SA/Op 423/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim w przedmiocie nałożenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji grzywny w celu wykonania nakazu doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego