Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

FSK 58/04 - Wyrok NSA z 2004-06-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. w przedmiocie stanowiska wierzyciela co do zgłaszanych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym