Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 549/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie: umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Lu 140/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Łd 1292/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 108/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L.. w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

VII SA/Wa 875/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II SA/Gl 109/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym

II SA/Ka 2809/02 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Lu 1504/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia zarzutów odnośnie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

II SA/Ka 2449/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Ka 995/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym 1/ stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu B. z dnia [...] r.; 2/ orzeka, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonywane; 3/ zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżących ...
1   Następne >   +2   5