Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1033/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi J. W., T. W. na postanowienie Ś. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. znak ... w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia