Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Op 19/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego