Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 2264/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 1212/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wstrzymania egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym

VII SA/Wa 1896/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej

VII SA/Wa 1212/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wstrzymania egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym

VII SA/Wa 742/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej

II SA/Wa 3/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-16

Wniosek w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 3/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego

II SA/Wa 738/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania za bezzasadne zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego