Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Wr 374/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie uznania zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego za zasadne

II SA/Wr 381/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie uznania zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego za zasadne

II SA/Wr 438/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie uznania zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego za zasadne

II SA/Lu 472/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nałożonej grzywny

II SA/Kr 580/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

II SA/Rz 929/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia,

II SA/Kr 580/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-08

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

III SA/Kr 443/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia skargi na czynności egzekucyjne

II SA/Po 15/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-16

Skarga E. G. i R.G. na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Sz 45/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   +2   4