Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Kr 177/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia zarządza pozostawić wniosek strony skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania.

II SA/Po 366/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 655/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-09

Skarga J.M. na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za nieuzasadniony

I OZ 122/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie nr [...] w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za nieuzasadniony

II SA/Kr 1332/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

II SA/Lu 350/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

VIII SA/Wa 132/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w R. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu wykonania obowiązku

IV SA/Gl 42/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia celem zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

VIII SA/Wa 199/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w R. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku

II SA/Gl 218/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie wykonania zastępczego obowiązku usunięcia odpadów w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu
1   Następne >   +2   4