Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Rz 818/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-06

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VIII SA/Wa 132/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w R w przedmiocie nałożenia grzywny w celu wykonania obowiązku

VIII SA/Wa 132/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w R. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu wykonania obowiązku

VIII SA/Wa 439/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku