Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gl 178/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki budynku w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości

II SA/Gl 456/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu

II SA/Gl 178/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki budynku w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

II SA/Gl 178/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki budynku

II SA/Gl 346/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchylenia czynności egzekucyjnych

II SA/Ka 3444/01 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Ka 793/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Gl 193/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku udostępnienia nieruchomości w celu wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Gl 1133/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku udostępnienia nieruchomości w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Gl 1133/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku udostępnienia nieruchomości na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   2