Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Po 357/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uznania skargi dotyczącej kanalizacji deszczowej za nieuzasadnioną;

II SA/Łd 471/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie działalności Burmistrza Miasta K.

II SA/Op 465/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 323/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 359/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 412/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 451/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 463/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 473/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Wa 2065/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań dotyczących poboru opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   17