Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Kr 1137/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Z. Nr [...] w granicach administracyjnych miejscowości B., w części dotyczącej działki ewidencyjnej nr [...] obręb B.

II SA/Kr 382/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy M. dla obszaru I