Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 271/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-24

Sprawa ze skargi D. P. na zarządzenie Wójta Gminy Wilków w przedmiocie stawek opłat za wynajmowanie nieruchomości gminnych

II SA/Op 466/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jemielnica w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umorzyć postępowanie.

II SA/Op 192/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-24

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

II SA/Op 383/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tułowice w przedmiocie uchwały podjętej w postępowaniu ze skargi na działalność dyrektora zakładu

II SA/Op 185/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 520/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 154/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego w przedmiocie przyjęcia 'Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko

II SA/Op 505/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 453/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 343/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-22

Sprawa ze skargi E. K. i J. K. na uchwalę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4