Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 443/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nysie na zarządzenie Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 72/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w przedmiocie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Op 461/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-25

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzegu na zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu zarządzania cmentarzem komunalnym oraz ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza, urządzeń cmentarnych stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości.

II SA/Op 13/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-05

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Kluczborku na zarządzenie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 424/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie odwołania skarbnika gminy

II SA/Op 460/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzegu na zarządzenie Burmistrza Brzegu w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych i usług świadczonych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 56/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kolonowskiem w przedmiocie ustalenia regulaminu targowiska

II SA/Op 59/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Turawa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 61/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-13

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oleśnie na zarządzenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego w przedmiocie ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 6/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-07

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Kluczborku na zarządzenie Wójta Gminy Domaszowice w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.
1   Następne >   3