Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony

II SO/Op 7/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-18

Sprawa ze skargi M. S. i W. S. w przedmiocie wymierzenia Gminie Nysa grzywny za niedostosowanie się do obowiązku przekazania skargi z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego