Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Op 73/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-24

Sprawa ze skargi T. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie zatwierdzenia Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych Miasta Opola

I SA/Op 74/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w sprawie powierzenia Spółce A sp. z o.o. zadania własnego Gminy Opole w zakresie eksploatacji kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe