Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Rz 1021/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 745/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. W. w przedmiocie zasad wydzierżawiania nieruchomości

II SA/Rz 987/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rz. w przedmiocie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

II SA/Rz 620/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od całości kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L., z [...] czerwca 2009 r., nr [...], w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, -

II SA/Rz 203/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Rz 1054/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Skarga A. C., na uchwałę Rady Gminy [...] z [...] czerwca 2006 r., o nr [...], podjętą w sprawie okręgów wyborczych, -

II SA/Rz 944/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Rz 348/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie likwidacji w celu przekształcenia zakładów budżetowych

II SA/Rz 804/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 804/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3