Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 404/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-21

Sprawa ze skargi M. B. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekazania środka trwałego, tj. lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. B. [...] na rzecz Przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o. w Z.

II SA/Go 417/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza

I SA/Kr 373/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie opłaty uzdrowiskowej

II SA/Go 417/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza

II SA/Kr 744/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Go 709/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publiczne przedszkoli w Gminie w zakresie przekraczającym podstawy programowe stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2, § 3, § 4 i § 5.

I SA/Go 256/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku stwierdza nieważność § 2 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej z dnia [...]r. nr XXXII/215/08 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku.

II SA/Go 417/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-31

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza

I SA/Kr 373/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie opłaty uzdrowiskowej

II SA/Bd 1005/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy
1   Następne >   2