Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 709/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publiczne przedszkoli w Gminie w zakresie przekraczającym podstawy programowe stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2, § 3, § 4 i § 5.

I SA/Go 256/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku stwierdza nieważność § 2 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej z dnia [...]r. nr XXXII/215/08 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku.